Etisk komité og Whistleblowerordningen

Etiske komité og whistleblowerordningen skal hjælpe idrættens forbund, foreninger, instanser og atleter, der er kommet i klemme, eller som har oplysninger om nogen, der er kommet i klemme. De får hermed et uafhængigt sted at gå til.

Baggrunden for beslutningen om at oprette Etisk komité er, at vi sammen med forbundene ønsker at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand.

Etiske komite og whistleblowerordningen er helt uafhængig af DIF, og alle henvendelser og sager bliver fortroligt behandlet af Etisk komité.

 

Forretningsorden for Whistleblowerordningen for foreninger under DIF 

 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har etableret Etisk Komité på baggrund af en række governance-anbefalinger.
Etisk Komité i DIF skal både kunne vise og dokumentere organisationens governance-forhold, og den kan være retningsvisende og udvikle governance-profilen for både DIF og specialforbundene.

Du kan læse Danmarks Idrætsforbunds Etiske Kommite forretningsordenen her